Fredrik

Kärnkraftens vara eller inte vara

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kärnkraften är en het potatis i svensk politik om vi tittar tillbaka i historien. Jag tror vi behöver fundera igenom hur vi ska skapa framtidens energikällor. Frågan är då om kärnkraften hör dit. Å ena sidan är det en ren energikälla i den mån att den inte släpper ut koldioxid. Å andra sidan är den problematisk på grund av riskerna med densamma. Riskerna kan man se både i Fukushima och i Tjernobyl med kärnkraften. Jag är i nuläget för att man ska byta ut de kärnreaktorer vi har, men inte bygga fler än vad vi har idag. Kärnavfallet är en annan fråga vi måste hantera och där tror jag att det behövs väldigt bra och väldigt säkra förvaringsutrymmen. Samtidigt tror jag att vi på sikt kommer kunna ersätta el-produktionen som kärnkraften står för med förnybar energi inom de närmaste kanske 20-30 åren. De här alternativen bör dock visa sin bäring innan man fattar beslut om nedläggning av kärnkraften.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.