Fredrik

Utred privatkopieringsersättningen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I samband med att du till exempel köper en telefon eller ett SD-kort så betalar du en viss ersättning till en organisation som heter Copyswede för privatkopiering av upphovsrättsskyddat material. Den infördes en gång i tiden på kassettband och VHS-kassetter då privatpersoner till exempel kunde banda ner radioprogram eller tv-program/film på fysisk media. Sedan dess har den blivit kvar. Jag tror det är tid för att tillsätta en utredning om hur vi ska ha det i framtiden. Och utvärdera dagens system. Jag tror inte det är rätt väg att gå att lägga privatkopieringsersättningen på teknologin utan det är bättre här att staten tar över utbetalningen av de miljoner till upphovsmän som denna inbringar idag som en del av kulturbudgeten. Kulturbudgeten räknas helt enkelt bara upp med motsvarande summa som privatkopieringsersättningen idag ger.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.