Försvarsmakten behöver mer pengar

Försvarsmakten behöver mer pengar

Försvarsmakten behöver som jag ser det mer pengar redan i höst. Det borde redan ha tillförts mer pengar. Jag tror till exempel att vi behöver satsa relativt stora summor på att vi ska kunna fortsätta ha ett stridsflyg och en marin (med ubåtar i världsklass) som vi har idag också i framtiden. Det känns lite som om om man har försatt svenska försvaret i en ohållbar situation där uppdraget är mycket större än de ekonomiska resurserna räcker till för. Denna balans måste nu återställas. Politiken måste börja betala försvaret för de uppdrag de lägger på försvarsmakten. Det är min grundläggande uppfattning som medborgare att vi ska ha ett starkt eget försvar och en försvarsindustri i fortsatt världsklass. Därför är jag också beredd på att mina skattepengar används till satsningar på försvarsmakten.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments