Fredrik

Försvarsmakten behöver mer pengar

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Försvarsmakten behöver som jag ser det mer pengar redan i höst. Det borde redan ha tillförts mer pengar. Jag tror till exempel att vi behöver satsa relativt stora summor på att vi ska kunna fortsätta ha ett stridsflyg och en marin (med ubåtar i världsklass) som vi har idag också i framtiden. Det känns lite som om om man har försatt svenska försvaret i en ohållbar situation där uppdraget är mycket större än de ekonomiska resurserna räcker till för. Denna balans måste nu återställas. Politiken måste börja betala försvaret för de uppdrag de lägger på försvarsmakten. Det är min grundläggande uppfattning som medborgare att vi ska ha ett starkt eget försvar och en försvarsindustri i fortsatt världsklass. Därför är jag också beredd på att mina skattepengar används till satsningar på försvarsmakten.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.