Fredrik

Globalisering och EU

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag tror man kan titta på utvecklingen inom globaliseringen i tre stora skiften eller steg om man så vill. Det första steget styrdes av nationalstater. Det andra steget i globaliseringen leddes av företagen och nu i det tredje steget är det en globalisering som drivs av enskilda individer. Det senare är extra intressant då jag menar att man utifrån det kan förstå varför EU har stora problem idag. EU var en utmärkt konstruktion för de två första stegen när globaliseringen drevs av stater och företag. Men det funkar inte riktigt nu när globaliseringen drivs av individer. Komplexiteten i globaliseringen har ökat snabbt i och med skiftet från steg två till steg tre i globaliseringens faser samtidigt som förändringshastigheten har ökat markant. Vi kan se det i flyktingkrisen till exempel där individer (människor på flykt) tvingar EU att reagera snarare än att agera i förväg. Man är på defensiven inom EU snarare än på offensiven i den här situationen. Jag tror vi behöver ett nytt EU. Ett EU anpassat för det tredje steget i globalisering i form av individer som driver globaliseringen framåt.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.