Alkohol och alkoholmonopolet

Alkohol och alkoholmonopolet

Jag är principiellt emot monopol och har därmed principiella invändningar mot monopol på alkohol i form av Systembolaget. Men i det här fallet väger folkhälsan tyngre än de principiella invändningarna mot monopol och av den anledningen är det min åsikt att monopolet på alkohol för nu bör vara kvar under överskådlig framtid. För mig är det dock viktigt att man i det fortsatta arbetet med frågor rörande alkohol är mycket mera tydlig med information kring varför vi har monopol på alkohol.

Systembolaget borde därför få i uppgift att utöka sin information till allmänheten via media och sociala medier om dessa frågor rörande alkohol. För detta bör man få extra resurser. Vad gäller alkohollås menar jag att det borde vara standard på alla bilar och lastbilar. Polisen bör få i uppdrag att genomföra fler kontroller när det rör alkohol i trafiken, men också mer resurser för att informera om alkoholens farliga inverkan i trafiken.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments