Fredrik

Alkohol och alkoholmonopolet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag är principiellt emot monopol och har därmed principiella invändningar mot monopol på alkohol i form av Systembolaget. Men i det här fallet väger folkhälsan tyngre än de principiella invändningarna mot monopol och av den anledningen är det min åsikt att monopolet på alkohol för nu bör vara kvar under överskådlig framtid. För mig är det dock viktigt att man i det fortsatta arbetet med frågor rörande alkohol är mycket mera tydlig med information kring varför vi har monopol på alkohol.

Systembolaget borde därför få i uppgift att utöka sin information till allmänheten via media och sociala medier om dessa frågor rörande alkohol. För detta bör man få extra resurser. Vad gäller alkohollås menar jag att det borde vara standard på alla bilar och lastbilar. Polisen bör få i uppdrag att genomföra fler kontroller när det rör alkohol i trafiken, men också mer resurser för att informera om alkoholens farliga inverkan i trafiken.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.