E-portfolio är ett område som ser väldigt spännande ut tycker jag. Ett av de system som jag själv kommer använda mig av är Mahara E-portfolio. Det är verkligen ett kraftigt verktyg för att eleverna ska kunna få syn på sin egen utveckling och sitt egna lärande. Mahara är också ett bra verktyg som stärker kommunikationen och samarbetet, vilket är helt i linje med det som jag förespråkar i form av kollaborativ undervisning. Användningen av E-portfolio ska inte jämföras med användningen av de tidigare portfolio som var under en tid, men som sedan dog ut relativt fort. En E-portfolio handlar mer om att bygga sin egna hemsida med material som man är nöjd med, men också att man kan på ett tydligt sätt kommunicera och interagera med andra.

E-portfolio håller på att utvecklas till en kraftfull kombination av portfolio metodiken, att arbeta med hemsidor och socialt nätverk med fokus på de senare två. Tekniken är dock ett redskap. Även här krävs att man som lärare har pedagogiska mål, ett syfte med användningen och gärna även då att man försöker koppla till styrdokumenten. För den som arbetar i grundskolans senare år kan följande formulering i LGR 11 exempelvis användas: “kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments