Fredrik

Bloggarkivet: Projektarbete och uppföljning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Siw Skrövset och Torbjörn Lund har skrivit en bok som heter Projektarbete i skolan. Det är en mycket läsvärd bok med konkreta modeller och exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt i skolan med Projektarbete. Den boken har varit central för min utveckling till lärare och det är också därifrån som inspiration har hämtats för att arbeta med Projektarbete som blivande lärare i Samhällskunskap, Religionskunskap och Historia. Skrövset och Lund pekar på vikten av handledning i sin bok. Handledningen är enligt mitt sätt att se på det helt central för hur processen flyter och resultatet i slutändan kommer att bli. Men också för vad eleverna faktiskt lär sig genom att arbeta med Projektarbeten.

Att arbeta med projektarbete som examinationsform innebär en större frihet för eleverna. Detta samtidigt som  man som lärare måste rikta de olika projekten så att man uppfyller de krav som anges i det centrala innehållet och i betygskriterierna. Det handlar här om att både tillvarata den frihet som det innebär för eleverna att arbeta med Projektarbete och samtidigt ha det centrala innehållet och betygskriterierna i fokus. Det behöver inte finnas någon motsättning här emellan. Däremot tror jag att detta kan vara en utmaning som är viktig att åtminstone ha i åtanke när man arbetar med Projektarbeten i olika former. En av de centrala punkter som Skrövset och Lund är inne på och som jag tror är viktig är att eleverna upplever det som svårt att formulera ett problem. De blir in skolade i att man snabbt ska ha ett svar. Men när man arbetar med Projektarbete kan man inte ge svar på studs utan det kräver arbete under längre tid och man kanske ändå inte kommer fram till ett svar, särskilt inte inom ämnen som Religionskunskap och Samhällskunskap där många frågor är öppna för het diskussion i och med att de kan ha så många olika svar.

Nu över till ett annat ämne som ständigt kommer upp i debatten från en del håll. Nämligen det som handlar om att följa upp elevernas resultat. Under en lång tid har jag funderat kring detta och jag känner mig fortfarande mer än kluven här. Men har ändå valt att så smått föra in detta i mina tankar om skolan och lärandet.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.