Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – skapa konto, inloggning och mitt Moodle

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Detta är den första delen i en serie om Moodle och hur Moodle kan användas i skolan och undervisningen. Moodle 1.9 och Moodle 2.5 kan integreras med varandra genom det man kallar för Basic LTI eller External tool som aktiviteten heter i Moodle 2. Moodle kräver i likhet med de allra flesta andra plattformar att man skapar ett konto som man sedan använder för att logga in med. Detta kan man göra genom att fylla i sina uppgifter, såsom användarnamn, lösenord och e-postadress. Dessa och ett antal andra fält är sådana fält som redan finns i Moodle vid installation och dessa kan man inte ändra eller dölja för en som ska sätta upp sin användarprofil. Utöver dessa fält som redan finns i Moodle kan man som administratör gå in och definiera andra fält som kan fyllas i profilen. Det skulle till exempel kunna handla om att användaren får fylla i sin användaridentitet på Twitter. Administratören kan i samband med att denne sätter upp fälten bestämma om de ska vara obligatoriska för användaren att fylla i när kontot skapas eller inte.

I Moodle 2 finns det en funktion, som heter Conditional profile, och som innebär att man kan använda såväl de profil fält som redan finns i Moodle vid installation och de profil fält som administratören själv har skapat för att begränsa tillgången till en aktivitet eller ett helt område (topic). Låt oss till exempel anta att vi har haft ett digitalt prov i Moodle Quiz modulen (vilken kommer beskrivas mer utförligt i en senare del av denna serie) och att vi har ett par elever som ska skriva om provet. Med Conditional profile kan jag då enkelt i samband med att jag sätter upp min Moodle Quiz modul för detta omprov gå in och säga att om de fält i profilen som berör förnamn och efternamn på användaren är lika med de elevers förnamn och efternamn som ska skriva omprovet så kommer Moodle Quiz aktiviteten för omprovet att vara synlig. Det innebär att de elever som ska göra omprov ser aktiviteten, medan de som inte ska göra omprov inte kommer att se aktiviteten överhuvudtaget.

För Moodle 1.9 och Moodle 2 finns det ett antal andra sätt att logga in i systemet än att skapa ett nytt konto i Moodle. Om vi börjar med Moodle 1.9 så finns här till att börja med möjlighet att logga in i systemet med hjälp av sitt Facebook konto. Moodle och Drupal delar samma databas kan man skapa sin användaridentitet i Drupal och logga in i Moodle via Drupal. Vidare kan man tillåta användare med ett Google apps konto eller ett Joomla konto att logga in med någon av dessa i Moodle. Det kan finnas anledning av rena säkerhetskäl att stoppa användare från att logga in i Moodle på flera datorer samtidigt, vilket man kan göra med hjälp av en modul kallad Unique login. För den som redan använder Openid funkar också detta för att logga in i Moodle. Moodle 1.9 har utöver ett antal tredjeparts plugin som gör det möjligt att logga in med olika tjänster också en del sådana möjligheter redan vid installation av Moodle 1.9. Bland dessa finns möjligheter att logga in med CAS-Server (SSO), Externa databaser, FirstClass server och Pop 3 server. Moodle 2 har i likhet med Moodle 1.9 en rad olika tredjeparts plugins som man kan använda för att logga in med olika tjänster. Bland dessa finns möjligheten att logga in med Linkedin, möjligheten att skapa ett användarkonto på en Mediawiki och sedan automatiskt få sitt konto där överfört till Moodle så att man kan få det man kallar för ”Single sign on” mellan Mediawiki och Moodle och möjligheten att logga in med sitt Windows live id. Ofta vill föräldrar ha enkel tillgång till de framsteg som deras elever gör i skolan. Detta kan vara ett ganska stort arbete att fixa som lärare att se till att föräldrar får denna tillgång. För Moodle 2 finns det en plugin som med utgångspunkt i ett fält i de olika elevernas profiler enkelt kan se till att deras föräldrar får tillgång till deras elevers utveckling. Vidare kan man baserat på ett profil fält automatiskt dela in eleverna direkt när de loggar in första gången i Moodle i olika grupper.

Administratören i Moodle kan med en enkel inställning bestämma om elever och lärare ska hamna på förstasidan i Moodle eller om de ska komma till en sida som heter Mitt Moodle. Om administratören ställt in att det förstnämnda alternativet ska användas kan man ändå nå Mitt Moodle genom att skriva in /my i slutet av webbadressen. Mitt Moodle är användarens privata Moodle sida som bara den enskilde användaren kan se. På denna sida kan man se sina kurser och läraren kan skapa nya kurser härifrån. Den enskilde användaren kan forma denna sida med vissa saker. I Moodle 1.9 kan detta till exempel för en elev handla om att denne lägger till ett block som heter Covcell deadline countdown som innebär att denne får reda på vilka deadlines i de olika kurserna som ligger närmast i tid. Men det skulle också kunna handla om ett block där eleven kan skapa sina egna tester på till exempel glosor och sedan testa sig själv på glosorna med direkt feedback från systemet. I Moodle 2 skulle det till exempel kunna handla om ett block som tillhandahåller statistik för den enskilde individens användande av Moodle. Det finns också en mer avancerad variant av Mitt Moodle som man kan använda som användare i Moodle 1.9. Denna kallas My view. För att komma åt den här sidan, om den är installerad i Moodle 1.9 så lägger man till /myview sist i webbadressen. I nästa del av denna serie kommer jag att titta på hur man kan använda olika format för sina kurser samt vilka möjligheter som finns när det kommer till design av hur Moodle ser ut i form av teman och de inställningar som finns kring teman.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.