Bloggarkivet: Moodle – filhantering och molnet

Bloggarkivet: Moodle – filhantering och molnet

Att kunna hantera filer på ett smidigt sätt när man arbetar med att bygga kurser är viktigt. I både Moodle 1.9 och Moodle 2 har man det som kallas för drag and drop. Det innebär att man kan ta en fil till exempel från sitt skrivbord, dra in den dit man vill ha den i Moodle och därefter släppa för att ladda upp den till Moodle. Att kunna dra och släppa filer för att ladda upp dem är också något som i Moodle 2 kan användas av elever, till exempel när de ska ladda upp en fil som inlämning av en uppgift. Uppladdning av bilder till de olika sektioner som finns i en kurs sker i likhet med annan filuppladdning i Moodle via drag and drop. Men här finns det två alternativ man kan välja kring när det rör hur Moodle ska hantera bilden. Det ena är att bilden ska laddas upp som en fil. Det andra är att bilden kommer att bäddas in där man laddat upp den. Här skulle det kunna finnas en potentiell risk att skriva över något som man gjort i en kurs som lärare när man laddar upp bilder som är väldigt stora. Men administratören kan bestämma ett tak för hur stor en bild som bäddas in på detta sätt blir, vilket innebär att större bilder än detta tak automatiskt kommer att skalas ner till detta tak av Moodle. Det ska tilläggas att för den som inte vill använda drag and drop uppladdning kan man också ladda upp filer manuellt i Moodle.

Det är relativt många idag som använder sig av molnbaserade tjänster som till exempel Google drive, Microsoft Skydrive, Evernote och Dropbox. Bland annat används de för att lagra anteckningar och filer av olika slag. Det kan handla om Word-dokument, excel-ark, Power Point presentationer och så vidare. I Moodle finns det något som kallas för Repository. Repository innebär att man direkt från filhanteraren i Moodle 2 kan komma åt sina filer och anteckningar på till exempel Google drive, Dropbox, Microsoft Skydrive och Evernote. På detta sätt är Moodle 2 nära integrerad med molnbaserad teknologi. Även Github är på motsvarande sätt som den molnbaserade teknologin integrerad med Moodle.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments