Bloggarkivet: Bokrecensioner i Moodle databas

Bloggarkivet: Bokrecensioner i Moodle databas

Forskningen när det kommer till hur man utvecklar barn och ungas läsförmåga talar bland annat om vikten av att diskutera det man läser med andra. Det kan handla om att diskutera språkliga strukturer i texten. Det kan handla om innehåll. Det kan handla om vad olika individer tycker om boken och det kan handla om aktuella samhällsfrågor relaterade till bokens innehåll för att nu bara nämna några exempel. Det sistnämnda är särskilt aktuellt inom de samhällsorienterade ämnena där man till exempel skulle kunna knyta diskussionen om skyddet för den personliga integriteten till George Orwells bok 1984. Att skriva en bokrecension kan vara ett bra sätt att sammanfatta och reflektera över det som man har läst.

En bokrecension kan också utgöra ett bra underlag för diskussion med andra om boken och med det kommer vi in på hur man kan använda Moodle:s databas modul för att arbeta med bokrecensioner. Eleverna kan på ett enkelt sätt i Moodle databas modul publicera sina bokrecensioner. Om man som lärare vill kan man förhandsgranska dem innan de publiceras. När eleverna har publicerat sina recensioner är de enkelt sökbara i databasen både för elever och lärare. Om läraren slagit på kommentarsfälten i inställningarna för modulen kan eleverna också kommentera varandras bokrecensioner. På detta sättet kan man ganska enkelt få till en diskussion mellan elever och mellan elever och lärare om det de har läst. Givetvis funkar kommentarsfälten också som en bra möjlighet för kamratfeedback.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments