Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – Mindmaps

Bloggarkivet: Moodle – Mindmaps

Mindmaps är något som jag testat både på grundskolan och gymnasieskolan när jag har haft praktik på lärarutbildningen med gott resultat. Och det finns tydligen dessutom vetenskapligt stöd för att användningen av Mindmaps kan ge bra effekter på elevers lärande, vilket jag inte var medveten om när jag började med detta. Enligt Hattie är användningen […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – Kursformat och teman

Bloggarkivet: Moodle – Kursformat och teman

Moodle 1.9 och Moodle 2 har redan när man installera dem en del teman som man kan använda. Både Moodle 1.9 och Moodle 2 har sedan en lång rad teman som man kan ladda hem och installera fritt precis som man kan göra med de andra plugins som finns för Moodle. Bland dessa teman kan […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Kulturkanon – grupparbete i Moodle

Bloggarkivet: Kulturkanon – grupparbete i Moodle

Är inte en anhängare av Kristdemokraternas kulturkanon. Men kanske kan idén som sådan faktiskt utvecklas och bli en del i undervisningen. Tänker att man skulle kunna ha ett grupparbete i media som innebär att eleverna ska skapa en egen kulturkanon i syfte att utveckla deras reflektionsförmåga när det kommer till vilka medier de väljer att […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – Kollaborativ utbildning

Bloggarkivet: Moodle – Kollaborativ utbildning

Fas 1. Samla och dela information och kunskap Under den här första fasen är tanken att vi tillsammans kommer att samla och dela information. Tanken är att bygga en informations- och kunskapsbank tillsammans om det område som vi arbetar med för närvarande. Detta kan till exempel ske genom Moodle:s wikis, bloggar, Under den här första […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – filhantering och molnet

Bloggarkivet: Moodle – filhantering och molnet

Att kunna hantera filer på ett smidigt sätt när man arbetar med att bygga kurser är viktigt. I både Moodle 1.9 och Moodle 2 har man det som kallas för drag and drop. Det innebär att man kan ta en fil till exempel från sitt skrivbord, dra in den dit man vill ha den i […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Moodle – dataanalys

Bloggarkivet: Moodle – dataanalys

Loggar Den första typen av loggar går under namnet logs och här kan man till exempel välja att se när en elev senast var inne i en specifik aktivitet i en kurs. Men man kan också välja andra inställningar som att man vill se vad någon elev eller alla elever för den delen också höll […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Bokrecensioner i Moodle databas

Bloggarkivet: Bokrecensioner i Moodle databas

Forskningen när det kommer till hur man utvecklar barn och ungas läsförmåga talar bland annat om vikten av att diskutera det man läser med andra. Det kan handla om att diskutera språkliga strukturer i texten. Det kan handla om innehåll. Det kan handla om vad olika individer tycker om boken och det kan handla om […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Miljöpartiet och datalagringen

Bloggarkivet: Miljöpartiet och datalagringen

Den 10 februari 2010 gör de Röd-Gröna partierna upp om att införa datalagringsdirektivet i Svensk lagstiftning. Samma dag som de Röd-Gröna partierna gör upp om datalagringen ställer Ulf Holm som är gruppledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp en fråga till Justitieministern om Beatrice Ask ska ta initiativ för att ändra datalagringsdirektivet så att det inte är integritetskränkande, […]