Bloggarkivet: Konnektivistiskt lärande och ledarskap

Bloggarkivet: Konnektivistiskt lärande och ledarskap

Att tänka i nätverk

Konnektivismen är min teoretiska bas som lärare. Det är utifrån denna teoretiska bas som jag försöker ta min utgångspunkt när jag diskuterar frågor som är relaterade till skolan och lärandet. Att inta ett konnektivistiskt sätt att tänka kring skolan innebär att man tänker i termer av nätverk. Lärande sker inte internt hos den enskilde individen utan externt i de nätverk som vi är en del av. Det är när vi kopplar samman och ser mönster i den information och kunskap som finns i nätverken som lärande sker.

Samarbete och kommunikation

Konnektivismen är inte helt enkel att implementera i undervisningen. Precis som andra teorier om lärande är Konnektivismen en komplex teori och det finns säkert många olika sätt man kan implementera det nätverkstänk som finns här i undervisningen. Det är viktigt att vara medveten om. Enligt min uppfattning innebär Konnektivismen att lärrarrollen förändras både i relation till den mer traditionella lärarrollen och i relation till handledarrollen. Med ett konnektivistiskt perspektiv på lärande blir lärarrollen mer kollaborativ och enligt min uppfattning kan man beskriva lärarrollen dels som en nod i ett större nätverk kring lärande och dels utifrån citatet: “All of us are potential teachers as well as learners – in a true collaborative environment we are both” (Martin Dougiamas). För att kunna få en organisation att fungera utifrån ett konnektivistiskt perspektiv behövs således också en förändring i sättet vi styr vår egen verksamhet på.

Det pedagogiska ledarskapet i skolan kan inte fokusera på “Command and control”. Utan måste istället fokusera på samarbete och kommunikation. Vi talar mycket om det kollegiala lärandet och det utvidgade lärarkollegiet. Det ska vi också göra då detta är en mycket viktig bit för att pusslet ska gå ihop i slutändan så att vi får en fungerande lärande organisation. Vi bör dock inte stanna här. Samma principer som råder för det kollegiala lärandet bör också omsättas i praktiken i klassrummet när vi arbetar med eleverna. Och vi bör värna om det som är motsvarigheten för eleverna till det utvidgade kollegiet i form av den utvidgade skolgården. Eleverna behöver få verktygen och förutsättningarna för att kunna lära av och med varandra. Eleverna behöver få respekt för sin utvidgade skolgård. Detta är minst lika viktigt för skolans utveckling som det utvidgade kollegiet och kollegialt lärande är om inte ännu viktigare.

Vikten av att reflektera över lärande

Vi behöver hela tiden reflektera över det egna lärandet och över centrala lärdomar som vi kan dra. Att reflektera över det egna lärandet och centrala lärdomar både enskilt och tillsammans med andra innebär att lärandeprocessen synliggörs både för en själv och för andra. Inte bara vi lärare behöver reflektera över lärandet och centrala lärdomar. Vi behöver dessutom systematiskt arbeta med det tillsammans med våra elever. Lärande är ett komplext område. Men det får inte hindra oss från att reflektera och gå på djupet kring vår egna lärandeprocess och vad vi kan dra för centrala lärdomar.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments