Fredrik

Bloggarkivet: Kommentar kring den pågående läsdebatten

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Vi har gått igenom tre förändringar när det kommer till språket som är så stora att de kan kallas för revolutionerande upp till vår historiska era. Den första är talspråket. Den andra är skriftspråket. Den tredje är det tryckta språket. Nu går vi in i en fjärde sådan revolutionerande förändring, det interaktiva språket. Detta diskuteras i princip inte alls i skoldebatten och inom språkutvecklingen utan de som diskuterar detta är nätaktivister som Alexander Bard idag. Att det tryckta språket faller tillbaka när vi går in i ett sådant här skifte är inte särskilt konstigt. År 1449 kostade det med vårt pengavärde ca 1.5 miljoner att producera en bok. 100 år efter tryckpressen kostade det 3 kronor i vårt pengavärde. Nu är det tryckta språket för dyrt i förhållande till det interaktiva språket. Det är därför tidningar och bokförlag idag har stora ekonomiska problem. Annonsintäkterna har flyttat till ställen som Facebook och Google där det interaktiva språket är etablerat. Detta är också varför det blir alldeles för dyrt att sitta och anteckna för hand.

Vi är på väg mot en utveckling där texterna blir allt kortare och där vi får alltmer av bild och rörlig bild. 9 100 tweets publiceras varje sekund, 100 miljoner live video sänds på Facebook varje dag och 58 miljoner bilder laddas upp på Instagram varje dag. 300 h video laddas upp till Youtube varje minut. Motsvarande 40 års videoinnehåll konsumeras på Periscope varje dag. Detta förändrar hur vi ser på språket. Intressant nog säger FB att det enda dem satsar på är live video de kommande åren. Det lär få rätt stor effekt på textmediet med tanke på att femtio procent av nätets användare får sina nyheter via Facebook dagligen. Barn och unga lär sig så mycket språk de behöver för att kunna fungera i just sitt nätverk för tillfället. Det betyder att du måste vara i deras nätverk för att kunna stödja dem i sin språkutveckling i en interaktiv värld med ett interaktivt språk. Och: Det är inte individens förmåga att tolka en text som är det intressanta utan hur väl nätverket som helhet kan tolka en text när vi nu går in i nätverkssamhället. Det har kommit påståenden från en del om att unga inte pratar om det de läser. Det stämmer inte. Gå runt på bloggar och sociala medier och titta. Där pratar de hela tiden om sådant som de läser, det är bara det att vi vuxna inte alltid ser detta.

Det publicerades en artikel idag av två språkforskare på Dagens nyheters debattsida inom språkutveckling i skolan. Författarna har en hel del poänger i sin artikel, men missar en central faktor. Hon talar om vikten av att ämneslärare arbetar språkutvecklande. Men flera ämnen är akut hotade av bristen på de ämneslärare som enligt Barbro Westlund ska arbeta med språkutvecklande arbetssätt. De närmaste två och ett halvt åren kommer situationen här att gå från hård kuling till full orkan för att använda en väder metafor när lärarbristen accelererar. Minst 60 000 lärare saknas redan 2019. Ta bort läraren, som vi vet att vi kommer ha stor brist på och som vi redan har stor brist på, från språkutvecklingen och du har en förändring som motsvarar att ta bort föraren från bilen. Det som saknas i artikeln är ett helhetstänk och en konsekvensanalys kring vad lärarbristen innebär för språkutvecklingen, men också för både pedagogisk forskning och forskning om ungas språkutveckling. Detta är naturligtvis inte författarnas fel.

Men det borde också vara uppenbart att vi behöver en helt annan bas för pedagogisk och språklig forskning med tanke på att den faktor som pekas ut som de som ska göra jobbet inte finns i tillräcklig omfattning. Detta är liksom inte tyckande eller tro längre. Det är redan ett faktum. Det faktumet borde man nog ta in när man arbetar med forskning. Annars riskerar vi resultat som inte går att tillämpa och stå i blindo om vad vi ska göra när vi saknar lärare.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.