Fredrik

Bloggarkivet: Historia – Läxor och IKT

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Historia är tillsammans med Religion och Samhällskunskap de ämnen som min behörighet kommer att omfatta. Men här är Historia det ämne som ska stå i fokus till en början. Historia är ett ämne som kräver att man kan bearbeta och reflektera över texter av olika slag. Det kan till exempel handla om texter i ett läromedel. Men det kan lika bra handla om texter från nätet eller från arkiv. Det är centralt att eleverna kan arbeta med olika former av texter från olika tider i historien. Samt att de kan sätta in dessa texter i sitt historiska sammanhang.

SO-Rummet tillhör en av mina absoluta favorit sidor när det kommer till resurser som man kan använda i undervisningen. De har ett mycket omfattande bibliotek med länkar inom SO-ämnena. De ska nu också öppna upp för att SO-lärare ska kunna dela med sig av sina lokala pedagogiska planeringar till andra via deras hemsida. Mer av sådana initiativ behövs både för en bättre öppenhet och en bättre likvärdighet i skolan. När det kommer till läxor i exempelvis historia så måste de vara väl motiverade och för eleven intressanta. De ska bidra till att elevens lärande och resultat förbättras. Helst ska de bidra till ett livslångt lärande. Det ställer stora krav på hur man formulerar sina läxor som lärare. För min del som vill använda projektarbete i skolan är det i någon bemärkelse nödvändigt med läxor oavsett om man använder The flipped classroom eller inte. För att ett projektarbete ska bli lyckat så krävs en aktiv handledning från lärarens sida. Men för att handlednings tillfällena ska bli meningsfulla och verkligen nå sin fulla potential så krävs en del förberedelse arbete också av eleverna. Här finns en intressant, men säkert laddad fråga i hur mycket av det som eleverna ska göra i skolan och hur mycket de ska göra hemma. För ett projektarbete kräver en hel del av eleven när det kommer till både engagemang och motivation och det under relativt lång tid.

Prov är inte att tänka på när man arbetar med projektarbete. Elevernas arbeten måste dock mynna ut i någon form av bedömningsbar produkt. Det kan vara ett skriftligt arbete. Men det kan lika bra vara någon annan form av redovisning. Även om eleverna kommer få stort inflytande när det kommer till hur redovisningen ska se ut så finns det två saker som jag ändå kommer kräva att alla gör oavsett vad för produkt de tänker sig. Det ena är att de ska dokumentera och reflektera över sitt arbete. Detta kan till exempel ske i Mahara E-portfolio. Det andra är att de efter avslutat projekt skall lämna in en mindre skriftlig reflektion kring sitt egna lärande och sina centrala lärdomar av projektarbetet. De centrala lärdomarna kan med fördel diskuteras i mindre grupper också. En intressant fråga som inte berörts så mycket här är bedömningen av elevernas projektarbete och hur man som lärare kan underlätta för sig själv här. Jag tror att någon form av bedömningsmatris är bra. Eleverna behöver för att kunna formulera sådant som problem formulering osv. ha reda på vilka mål vi arbetar emot och vad som kommer bedömas.  Om man har skriftliga rapporter och kör Moodle så underlättar definitivt denna modul i Moodle rättningen.

Det som är visionen för min del är att alla projektarbete så småningom ska kunna bli bedömda anonymt i Moodle. Second Marker kommer också framöver här, vilket innebär att läraren som har eleven först bedömer arbetet. Sedan går en annan lärare in och kollar bedömningen och släpper sedan bedömningen till eleven. Men där är vi inte riktigt än. Anonyma bedömningar kommer sannolikt i sommar dock när Moodle 2.3 kommer i juni 2012. Kan man med IKT skapa mer interaktiva och intressanta läxor i exempelvis historia? Kan man som lärare skapa andra redovisningsformer med IKT när man arbetar med projektarbete än exempelvis mer traditionella produkter som skriftliga rapporter? Hur kan man använda E-portfolio i Historia i kombination med projektarbete? Frågorna är naturligtvis många. Jag tror att man som lärare helt enkelt får testa sig fram för att hitta rätt i den djungel av olika möjligheter som IKT ger. Vad tror du om de frågor som jag precis ställde här i mitt inlägg?

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.