Bloggarkivet: Det handlar inte om teknik!

Bloggarkivet: Det handlar inte om teknik!

Utbildning handlar inte om teknik. Tekniken är ett redskap för att nå pedagogiska mål. Utbildning handlar hela tiden om interaktion med andra. Utbildning handlar om att kommunicera. Det handlar om att använda tekniken som ett redskap för att bidra till en ökad kommunikation och interaktion med andra. Om vi når till en punkt där vi faktiskt kan öka kommunikationen och interaktionen i klassrummet så har vi kommit en bra bit på vägen mot en skola som är anpassad för de krav som dagens samhälle ställer både på skolan, men också på eleverna när de kommer ut och ska börja arbeta. Det handlar om att sätta samarbete, reflektion och kommunikation i fokus i utbildningen.

Eleverna behöver andra kompetenser nu än vad de behövde i industrisamhället. Eleverna behöver en digital kompetens. De behöver kunna söka information. De behöver kunna kritiskt granska information. De behöver kunna bedöma relevansen hos informationen för den uppgift de håller på med. De behöver kunna använda modern teknik som redskap för lärande med andra ord. Mer diskussion om etik och moral kring samhällsfrågor och kring Internet och sociala medier är också viktigt. Eleverna ska utvecklas till demokratiska och kritiska samhällsmedborgare.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments