EU:s datalagringsdirektiv har varit på tapeten under en längre tid nu och den svenska regeringen har valt att inte införa datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning, även om det lär komma upp till ytan igen efter valet 2010. Hur ser läget då ut när det gäller direktivet om datalagring i övriga Europa? Här kommer en kortare sammanfattning av läget.

Tyskland har infört EU:s datalagringsdirektiv i den tyska lagstiftningen. Där har vanliga människor kraftigt ändrat sina kommunikationsvanor sedan direktivet infördes. Man vågar till exempel inte ringa psykologer och andra känsliga samtal (SVD). En tysk förvaltningsdomstol har slagit fast att datalagringsdirektivet är oförenligt med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tyska författningsdomstolen verkar heller inte särskilt glada över direktivet om datalagring och har kraftigt begränsat myndigheternas möjligheter att använda den lagrade trafiken. Deras beslut bör komma under detta året, men eftersom de begränsat användningen så kraftigt kan jag inte se annat än att direktivet kommer ogiltigförklaras där.

Den rumänska författningsdomstolen har därefter slagit fast att direktivet om datalagring är oförenligt med Rumäniens grundlag. Direktivet används så olika i de länder som har infört det i sina respektive lagstiftningar att de likväl kunde ha infört egna lagstiftningar. Därmed faller argumentet om att direktivet om datalagring skulle harmonisera den inre marknaden.

Det går uppenbarligen inte att genomföra datalagringsdirektivet i flera länder och det harmoniserar inte den inre marknaden som var ett av huvudsyftena med direktivet om datalagring.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments