Fredrik

Bloggarkivet: Datalagringen – en sammanfattning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

EU:s datalagringsdirektiv har varit på tapeten under en längre tid nu och den svenska regeringen har valt att inte införa datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning, även om det lär komma upp till ytan igen efter valet 2010. Hur ser läget då ut när det gäller direktivet om datalagring i övriga Europa? Här kommer en kortare sammanfattning av läget.

Tyskland har infört EU:s datalagringsdirektiv i den tyska lagstiftningen. Där har vanliga människor kraftigt ändrat sina kommunikationsvanor sedan direktivet infördes. Man vågar till exempel inte ringa psykologer och andra känsliga samtal (SVD). En tysk förvaltningsdomstol har slagit fast att datalagringsdirektivet är oförenligt med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tyska författningsdomstolen verkar heller inte särskilt glada över direktivet om datalagring och har kraftigt begränsat myndigheternas möjligheter att använda den lagrade trafiken. Deras beslut bör komma under detta året, men eftersom de begränsat användningen så kraftigt kan jag inte se annat än att direktivet kommer ogiltigförklaras där.

Den rumänska författningsdomstolen har därefter slagit fast att direktivet om datalagring är oförenligt med Rumäniens grundlag. Direktivet används så olika i de länder som har infört det i sina respektive lagstiftningar att de likväl kunde ha infört egna lagstiftningar. Därmed faller argumentet om att direktivet om datalagring skulle harmonisera den inre marknaden.

Det går uppenbarligen inte att genomföra datalagringsdirektivet i flera länder och det harmoniserar inte den inre marknaden som var ett av huvudsyftena med direktivet om datalagring.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.