Fredrik

Bloggarkivet: Kort kommentar om Ukraina konflikten

Bloggarkivet: Kort kommentar om Ukraina konflikten

Förenta Nationernas säkerhetsråd har kallats in för ett extrainsatt krismöte med anledning av att situationen på gränsen mellan Krim och resten av Ukraina förvärras. Ryssland anklagar Ukraina för att de ska planera någon form av dåd på Krim, medan Ukraina har svarat med att bunkra upp trupper vid gränsen till Krim. Detta innebär en militär […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Konnektivistiskt lärande och ledarskap

Bloggarkivet: Konnektivistiskt lärande och ledarskap

Att tänka i nätverk Konnektivismen är min teoretiska bas som lärare. Det är utifrån denna teoretiska bas som jag försöker ta min utgångspunkt när jag diskuterar frågor som är relaterade till skolan och lärandet. Att inta ett konnektivistiskt sätt att tänka kring skolan innebär att man tänker i termer av nätverk. Lärande sker inte internt […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Kommentar kring den pågående läsdebatten

Bloggarkivet: Kommentar kring den pågående läsdebatten

Vi har gått igenom tre förändringar när det kommer till språket som är så stora att de kan kallas för revolutionerande upp till vår historiska era. Den första är talspråket. Den andra är skriftspråket. Den tredje är det tryckta språket. Nu går vi in i en fjärde sådan revolutionerande förändring, det interaktiva språket. Detta diskuteras i […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Historia – Läxor och IKT

Bloggarkivet: Historia – Läxor och IKT

Historia är tillsammans med Religion och Samhällskunskap de ämnen som min behörighet kommer att omfatta. Men här är Historia det ämne som ska stå i fokus till en början. Historia är ett ämne som kräver att man kan bearbeta och reflektera över texter av olika slag. Det kan till exempel handla om texter i ett […]

 Fredrik

Bloggarkivet: EU-domstolen fäller datalagringen

Bloggarkivet: EU-domstolen fäller datalagringen

EU-domstolen fäller alltså den svenska implementeringen av EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Direktivet som sådant hade redan fallit i EU-domstolen sedan tidigare, men PTS hade försökt driva igenom att den svenska implementeringen skulle gälla i alla fall. Detta har nu fallit och den snabbutredning som regeringen gjorde när direktivet föll bör nu hamna i papperskorgen. En […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Ett annat perspektiv på media

Bloggarkivet: Ett annat perspektiv på media

Jag tror vi behöver föra en diskussion kring mediesituationen utifrån ett annat perspektiv. Med Internet har mängden media som producerats ökat kraftigt. Bara för att ta några konkreta exempel så laddas det idag upp 300 h video till Youtube varje minut, 58 miljoner bilder till Instagram varje dag och det strömmas motsvarande 110 års live […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Det handlar inte om teknik!

Bloggarkivet: Det handlar inte om teknik!

Utbildning handlar inte om teknik. Tekniken är ett redskap för att nå pedagogiska mål. Utbildning handlar hela tiden om interaktion med andra. Utbildning handlar om att kommunicera. Det handlar om att använda tekniken som ett redskap för att bidra till en ökad kommunikation och interaktion med andra. Om vi når till en punkt där vi […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Datalagringen – en sammanfattning

Bloggarkivet: Datalagringen – en sammanfattning

EU:s datalagringsdirektiv har varit på tapeten under en längre tid nu och den svenska regeringen har valt att inte införa datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning, även om det lär komma upp till ytan igen efter valet 2010. Hur ser läget då ut när det gäller direktivet om datalagring i övriga Europa? Här kommer en kortare sammanfattning […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Datalagringen olaglig i Tyskland

Bloggarkivet: Datalagringen olaglig i Tyskland

Datalagringsdirektivet strider mot den tyska grundlagen. Det slår författningsdomstolen fast. EU ska nu analysera konsekvenserna av domen i författningsdomstolen. Det största landet i EU, nämligen Tyskland kan inte implementera direktivet då det står i strid med landets grundlag, det torde innebära att datalagringsdirektivet nu är dött. Den rumänska författningsdomstolen har tidigare kommit fram till att […]

 Fredrik

Bloggarkivet: Analys av den misslyckade kuppen i Turkiet

Bloggarkivet: Analys av den misslyckade kuppen i Turkiet

Det verkar som om militärkuppen i natt har misslyckats i Turkiet. Problemet kvarstår dock för Erdogan. Det här visar att han inte har full kontroll på den turkiska militären. En ledare och en stat som inte har full kontroll över sin egen militär har stora problem. Turkiet är ett starkt sargat land där det kommer […]