Bloggarkivet: Academedias börsintroduktion

Bloggarkivet: Academedias börsintroduktion

Academedia är Sveriges största bolag inom friskolesektorn. För lite sedan bestämde man sig för att gå in på börsen. En så kallad börsintroduktion. I debatten har flera argument förts fram. Bland annat att det skulle vara detsamma som att handla med barn. Det är det inte. Man handlar med aktier som är ägarandelar i Academedia i det här fallet. En börsintroduktion driver inte på segregation som det har hävdats i debatten, bland annat från Katalys.

Börsens regler främjar öppenhet och transparens. All finansiell information blir nu öppen. All information som kan påverka börskursen blir nu öppen. Det är en central och viktig del i att börsintroduceras. Problemet politiskt är att man krävt mer öppenhet och transparens inom sektorn, inte minst från vänsterpartierna, men när man nu får det är man ändå sura på att Academedia gått in på börsen vilket ger den ökade öppenhet och transparens som man efterfrågat politiskt. Jag tror på fri konkurrens som ett sätt att förbättra verksamheter och konkurrens hindrar inte att man inleder samarbete inom olika områden som man utvecklar tillsammans.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments