Fredrik

Bloggarkivet: 3D-print och Internet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Att kunna skriva ut papper har vi sedan länge tagit för givet i takt med att skrivarna blivit alltmer avancerade. Nu kan vi även skriva ut fysiska föremål via 3D-skrivare. 3D-skrivare finns idag redan på marknaden för alltifrån 10 000 till fem miljoner beroende på vad man vill ha och har behov av. Kombinationen mellan Internet och 3D-print blir här intressant att fundera kring.

Genom det informationsnätverk vi kallar Internet kan vi idag skicka information. Frågan är om inte det är just information som våra prylar kommer att vara i framtiden. Ritningar som delas online med andra. Ritningar som vi kan samarbeta kring och utveckla tillsammans i ett nätverk. Ritningar som vi plockar hem från nätet och sedan skriver ut på en 3D-printer hemma. På det sättet skulle vi minska transporterna i världen. Det i sin tur vore något positivt också ur miljö- och hållbarhetssynvinkeln.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.