Ordning och ledarskap i en digital skola

Ordning och ledarskap i en digital skola

Under några år har vi diskuterat ordningen i svensk skola. Problematiken som jag ser den handlar om att vi idag har en generation som inte tar order från någon annan, i det här fallet lärare och de kommunikationsflöden som tidigare gick från läraren till eleverna går nu mellan elever. Elever som ständigt är uppkopplade och ständigt är i kontakt med varandra hela tiden.

För att denna generationen ska vara intresserad och motiverad måste det möte de har fysiskt betyda att de knyter starkare nätverk mellan varandra och får skapa saker tillsammans med andra som de sedan kan använda i den virtuella världen för att stärka sitt nätverk genom bättre innehåll som uppmuntrar andra att nätverka. För att läraren ska kunna ta en ledarroll i klassrummet måste denna koppla på sitt nätverk så att eleverna kan utöka sitt egna nätverk och erbjuda ett innehåll som gör att elevernas nätverkande stärks. Detta är som jag ser det en av de stora utmaningarna för framtiden. Om vi inte klarar den utmaningen kommer vi få ökad oordning i våra skolor och vi kommer få fler elever som söker sig andra vägar för framtiden än skolan.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments