Fredrik

IT utifrån ett samhällsperspektiv: Hälsa och ergonomi

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Att informera om hur man kan arbeta med ergonomi och hälsa i kombination med en snabb digitalisering är av stor vikt för att lyckas med en god och sund miljö som gynnar digitalt samarbete, digital kommunikation och digitalt arbete. Av den anledningen bör en del av den tid som berör arbete med digitaliseringen i undervisningen beröra digital ergonomi och e-hälsa.

Genom att det finns ett stort mått av flexibilitet kring vilka digitala enheter som används i arbetet med att digitalisera undervisningen kan ställningarna för kroppen varieras. Korta pauser lite då och då är av stor vikt för att man ska göra ett bra arbete i en digital kontext. Om möjlighet finns bör eleverna ha bord som är höj och sänkbara så att de inte bara behöver sitta utan också kan stå och arbeta med datorerna.

Det är av stor vikt i arbetet med att digitalisera undervisningen att informera eleverna om var de kan hitta information och hjälp kring psykisk ohälsa online. Psykisk ohälsa är ett stort problem och det måste tas på största allvar. Även stress är ett mycket viktigt område att lyfta i samband med en digitaliserad undervisning och även här handlar det om att informera om var eleverna kan hitta information om stress och få hjälp vid stress online.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.