Den digitala explosiva cocktailen

Den digitala explosiva cocktailen

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys innebär inte att ta ställning för om något är positivt eller negativt utan försöka förstå vad det som är händer. Det är därför inte möjligt att uttala sig om huruvida det digitala är positivt eller negativt. Det kommer vara positivt för en del, men negativt för en del. Idag har vi en situation där sådant som vi gillar som Facebook och Google är nätfenomen som vi uppskattar i vår vardag, men fenomen som Al Qaida är också nätfenomen. Det finns idag rörelser som uppenbarligen har tagit idéer hämtade från hur man agerade i helt andra typer av paradigm för våra samhällen som idag kombinerar detta med interaktiva medier och med det skapar vad jag här väljer att kalla för den digitala explosiva cocktailen. För detta är en av huvudorsakerna tror jag till att vi ser den terror och de krig som vi ser idag och kommer fortsätta se också framöver. Dessa grupperingar har startat upp den terrorvåg och de krig som vi har i vår tid.

Min spontana känsla är att detta fenomen med grupperingar som tar idéer från gamla paradigm och kombinerar dem med interaktiva medier kommer ställa till med stor skada och att vi kommer att få stora besvär med att komma tillrätta med detta fenomen. Fenomenet är mycket svårt att få grepp om är min känsla och vi kommer lätt att hamna i diskussionen om huruvida Internet är positivt eller negativt när vi försöker närma oss kärnan i detta fenomen. Det är en fråga nu om att hitta en medelväg som kan lösa upp den här typen av fenomen utan att skada Internet och samtidigt bli av med de grupperingar som agerar inom fenomenet.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments