Fredrik

IT i skola och samhälle: Scenarier för framtidens utbildning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag har försökt att arbeta fram scenarier för framtiden inom utbildning som jag bedömer är mer eller mindre sannolika att de inträffar, men som kan funka som underlag för vidare diskussion.

Scenario 1

Hemmen tar över utbildningen helt och hållet. Uber liknande tjänster kommer och går i rask takt i takt med att hushållen efterfrågar dem för att få hjälp med utbildningen av barn och unga. Det traditionella läraryrket har försvunnit och myndigheterna har tvingats ta en väldigt återhållsam roll efter att i medborgarnas ögon inte hängt med sin samtid och framtid.

Scenario 2

Google, Facebook och Apple kontrollerar hela kedjan inom utbildningsväsendet. Utbildning på grundnivå och inom högre utbildning sker helt i deras nätverk och tjänster. Utbildningen som vi känner den har förlorat sin trovärdighet och vilken information och kunskap du får beror på vilket nätverk du lyckas bygga upp. Allt stöd du behöver i din lärande process sköts via Artificiell intelligens och algoritmer i Google, Facebook och Apple:s tjänster och nätverk. Läraren har i princip försvunnit och våra myndigheter har tappat kontrollen över utbildningssystemet efter att inte kunnat följa de amerikanska nätjättarna som har mer makt över utbildningen än vad politiken har.

Scenario 3

Samtliga eller nästan samtliga traditionella institutioner inom utbildningssystemet har lämnat utbildningssektorn efter att i medborgarnas ögon inte hängt med i utvecklingen. Sektorn kännetecknas av ett myller av små kurser online. De lärare som är kvar inom sektorn och myndigheterna famlar för att försöka hitta möjligheter i en ny tid med ett oöverskådligt landskap av små kurser med oklara syften och avsändare.

Scenario 4

Utbildningskedjan bryts långsamt ner. Psykisk ohälsa bland lärare och elever ökar dramatiskt. Sjukskrivningar blir allt vanligare. Stressen ökar i takt med att alltfler börjar se sektorns problem som en följd av att sektorn inte kan följa digitaliseringen och inte lösa lärarbristen.

Scenario 5

Sektorn lyckas mot förmodan överträffa förväntningarna, digitalisera verksamheten och pressa tillbaka lärarbristen med tekniska lösningar. Branschen har krympt en del, men har överlevt denna omvälvande förändring.

Avslutningsvis

Jag hoppas på att det femte scenariot kan bli verklighet, men tiden rinner ut för ett sådant scenario. Jag vill inte låta negativ, men det är inga lätta scenarier härifrån oavsett hur vi gör nu. Vägen framåt är kantad av höga berg och svåra utmaningar.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.