Det interaktiva språket

Det interaktiva språket

Genom historien har vi haft tre stora paradigmskiften inom språket upp till vår historiska era. Det första är talspråket. Det andra är skriftspråket. Det tredje är det tryckta språket. Nu går vi in i ett fjärde sådant paradigmskifte kallat det interaktiva språket. Det interaktiva språket utmärks av små korta texter, bilder och rörliga bilder som kommer i ett allt snabbare flöde. Vi kan se detta skifte i statistiken. På videosidan Youtube laddas det upp 300 h video varje minut. 4 950 000 000 klipp ses på Youtube i världen varje dag. 3.25 miljarder timmar lägger Youtube:s användare ner på att titta på film varje månad. Det strömmas idag ut i genomsnitt motsvarande 40 års videoinnehåll varje dag på live video tjänsten Periscope. I genomsnitt tittade Periscope:s användare på motsvarande 110 års videoinnehåll via tjänsten varje dag. Idag skickas det fler SMS varje dag än vad det finns människor på Jorden. Bara den mobila datatrafiken beräknas 2017 redan motsvara 134 exabytes enligt Cisco. Bara för att man ska få en uppfattning om hur mycket det är så motsvarar det 30 biljoner bilder eller 3 biljoner filmer. I Sverige kommer den mobila datatrafiken att år 2019 ligga på 132 petabytes per månad enligt Cisco. Detta motsvarar att den mobila datatrafiken i Sverige kommer motsvara 33 miljoner DVD filmer per månad.

Cisco räknar med att det kommer skickas motsvarande över 2 års videoinnehåll varje sekund över Internet redan under detta år. 1 miljon bilder laddas upp varje dag på Flickr och 52 miljoner bilder laddas upp på Instagram varje dag. 9100 tweets publiceras på Twitter varje sekund. Facebook har kommit ut med att det enda de kommer satsa på de kommande åren är live video. Utifrån det interaktiva språket och det skifte som nu växer fram kan vi se varför så många unga har valt att lämna boken som media. Vi kan även få en känsla i alla fall för varför en ung person kommer ha lagt 10 000 timmar enligt amerikansk forskning på spel innan de fyller 21 år. Låt oss sätta den siffran i en skolkontext för att få en känsla av vad vi pratar om här. 10 000 h motsvarar ca 1 000 timmar mer än vad hela den svenska grundskolan och gymnasieskolan tillsammans. Går man in och tittar på enskilda spel får man siffror som är svåra att ta in även för oss som har vuxit upp med spelens världar. Bara World of Warcraft har spelats i motsvarande 5.93 miljoner år. 5.93 miljoner år är en siffra vi får jämföra med mänsklighetens utveckling för att få något relevant att jämföra med. Bara under första månaden på marknaden spelades Call of Duty black ops i motsvarande 68 000 år globalt. Att förmågan att ta till sig längre texter idag faller tillbaka är idag ett uttryck för att skulle det tryckta språket faller tillbaka samtidigt som det interaktiva språket idag får en allt starkare ställning i samhället. Samtidigt som detta händer ser vi en utveckling där sättet en text kommer fram förändras från att arbetas fram av en person med en deadline för när texten ska vara klar till en utveckling där vi tar fram text tillsammans i globala community utan att det finns en slutpunkt för när texten blir färdig. Wikipedia är det tydligaste exemplet på det senare arbetssättet.

I debatten förekommer det påståenden som antyder att det bara är att återföra barn och unga till böckerna och att läsningen med det kommer. Detta är en mycket mer komplicerad fråga där barn och unga idag befinner sig i en digitaliserad värld som kännetecknas av nätverkande, interaktivitet och kommunikation på global nivå. Redan när de kommer in till förskolan har de flera år av erfarenhet av en kollaborativ, global, interaktiv och kommunikativ värld där människor oberoende av tid och rum står i kontakt med varandra hela tiden. Varannan 3-åring är på Internet redan i Sverige. Det här är ett komplicerat problem eller utmaning om man så vill för skolan. Men det kommer inte bli enklare för att vi inte tar tag i detsamma. Hastigheten i den digitala världen de kommande åren kommer öka snabbt. Redan omkring 2040 beräknar man att tiden mellan de verkligt stora tekniska genombrotten är nära noll eller noll om det fortsätter som det har gjort genom historien. Intressant nog kommer de som börjar förskolan idag ut omkring 2040. Det var en väckarklocka för mig om att något måste göras snabbt inom digitaliseringens område.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments