Fredrik

BREAKING: Regeringen vill filtrera material på Internet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag kan nu avslöja att regeringen anser att det är bra med leverantörer som ska övervaka och ta ansvar för vad deras användare gör på Internet, men vill ha vissa konkretiseringar och räta ut några få frågetecken. Detta är det så kallade upphovsrättsfiltret där man ska filtrera upphovsrättsskyddat material i förväg med algoritmer till exempel.

Samtidigt har Max Andersson (MP) tagit avstånd från samma förslag i Computer Sweden som hans egen regering alltså bara vill konkretisera och räta ut några frågetecken i för att ställa sig bakom. Var MP står är höljt i dunkel just nu men uppenbart är att regeringen i enlighet med det protokoll jag begärt ut från Näringsutskottet med fåtal justeringar vill filtrera innehåll på Internet.

“När det gäller förslaget att vissa leverantörer av onlinetjänster tillsammans med rättighetshavarna ska vidta lämpliga åtgärder (t.ex. tekniska lösningar för att identifiera innehåll) för att säkerställa att upphovsmännen kan få betalt för användningen av innehållet eller förhindra att det finns där, så anser regeringen att ambitionen att säkerställa att också tjänsteleverantörerna tar ett ansvar för att identifiera det material som laddas upp är bra. Regeringen anser dock att ett antal frågor måste klargöras och bestämmelserna konkretiseras för att Sverige ska kunna ställa sig bakom detta.” (Protokoll Utskottssammanträde 2016/17:30 för den som vill begära ut dokumentet, alternativt skicka mig ett mail så får ni det på fredrikk39@gmail.com).

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.