Därför kan jag inte rösta på de etablerade partierna

Därför kan jag inte rösta på de etablerade partierna
Jag kan inte rösta på partier som inte är beredda på den förändring som krävs när 7 miljarder människor håller på att bli ihop kopplade med varandra över Internet samtidigt som 500 miljarder saker beräknas vara uppkopplade mot samma nätverk (Internet) redan år 2025.
 
Vårt politiska system är inte funktionellt längre i en värld där detta händer. Det vi kallar välfärd idag kommer inte vara välfärd i en värld där 7 miljarder människor kopplas samman med varandra och 500 miljarder saker kopplas upp mot Internet bara till 2025. Vårt skolsystem är inte anpassat för en förändring av den här karaktären. Vår arbetsmarknad är inte gjord för en förändring där 2.5 miljoner jobb försvinner på 10 – 15 års sikt som en följd av teknologisk utveckling.
 
Vi måste tänka om och tänka nytt. Vad händer med vår efterfrågan på varor och tjänster när hälften av Sveriges idag arbetsföra befolkning förlorat jobben som en följd av den teknologiska utvecklingen? Fler kommer konkurrera om de få jobb som finns kvar i framtiden. De sociala slitningarna i våra samhällen kommer öka. Och i den situationen väljer man i EU att införa åldersgräns dessutom på sociala medier och här hemma börjar man tala om arbetslinjen. Som ett brev på posten kommer givetvis också talet om hårdare tag inom skolan för att försöka bevara det som varit med alla tänkbara medel.
 
Valet 2018 behöver bli ett val för digitalisering. Det är tid att på allvar ta upp kampen för en digital framtid nu.
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments