Näthat – ett symptom på två krockande paradigm?

Näthat – ett symptom på två krockande paradigm?

Näthatet är inte acceptabelt. Låt mig börja med att uttala detta i klartext. Det är olagligt att hota någon annan. Men det är också viktigt att man funderar över varifrån näthatet kommer och min tanke här är att det är två paradigm som idag krockar med varandra. Å den ena sidan har vi det massmediala paradigmet och å andra sidan har vi det digitala paradigmet. Vi är precis i skarven mellan dessa två paradigm idag. De skaver mot varandra, vilket har lett till att det uppstått ett spänningsfält mellan dem. Detta spänningsfält blir allt starkare och det finns ingen kraft idag egentligen som håller isär dessa två paradigm från att krocka med varandra.

I takt med att detta spänningsfält blir allt starkare och paradigmen krockar alltmer mot varandra så kommer de sociala slitningarna mellan paradigmen att bli allt värre. Risken för sociala konflikter och ökat hat är betydande är min åsikt. Jag tror tyvärr att näthatet kommer bli värre innan det blir bättre. De här krockarna mellan två paradigm med tillhörande sociala konflikter kommer bli ett stort inslag i vardagen de kommande 10 åren tyvärr tror jag.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments