Fredrik

Omvärldsbevakaren och medierapportering

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

För mig som är publicist på Omvärldsbevakaren står omvärldsbevakning och omvärldsanalys i fokus. Men som framkommer av Omvärldsbevakarens publicistiska etik (1 §): “Syftet med Omvärldsbevakaren är att bevaka, analysera och debattera frågor som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys med en tydlig bas i demokratiska värden, mänskliga rättigheter, individens frihet och med respekt för enskilda individer, organisationer, företag och institutioner.” så ska det omvärldsbevakningen och omvärldsanalysen ske med respekt för enskilda individer, organisationer, företag och institutioner. Omvärldsbevakaren anser inte att det är försvarbart att publicera bilder eller video på skadade eller döda.

Detta framkommer i 8 a § (E) i publicistisk etik: “Omvärldsbevakaren kommer inte publicera namn, bild, ljud eller video på någon som har skadats eller dödats i samband med olika former av händelser i privata eller offentliga sammanhang.”. Av den anledningen publicerade inte Omvärldsbevakaren de bilder som spreds på sociala medier av ett dödat barn. Omvärldsbevakaren tar aktivt avstånd från de som inte följer den publicistiska värdegrund som regleras i Publicistisk etik 8 a §. Se 8 b § i Publicistisk etik: “Omvärldsbevakaren tar aktivt avstånd från den eller dem som kränker den publicistiska värdegrund som slås fast i 8a §.”.

Omvärldsbevakaren valde att inte publicera de uppgifter som fanns om skottlossning i Stockholm. Bedömningen som jag som publicist gjorde baserat på att det fanns motstridiga uppgifter samtidigt som det inte fanns till exempel några bilder på sociala medier från händelsen gjorde att jag blev tveksam och tog det säkra före det osäkra och valde då att inte publicera. Omvärldsbevakaren anser inte att det finns skäl till det höga tonläge som används från en del debattörer mot medier i landet. Omvärldsbevakaren anser att kritiken har tagit sådana proportioner baserat på ett fåtal felaktiga uppgifter att det riskerar att öka föraktet mot journalister. Denna mediekritik kommer därför inte att återges på Omvärldsbevakaren i enlighet med 12 § i Publicistisk etik där det står: “Omvärldsbevakaren kommer inte bidra till att sprida material i någon form som riskerar att bidra till misstro mot journalistiken. Omvärldsbevakaren vill betona att källkritisk granskning av media inte faller inom ramen för denna paragraf om den sker på ett sakligt och faktabaserat sätt. Omvärldsbevakaren betraktar den fria pressen och journalistiken som grundpelare för den svenska demokratin och för att kunna bevaka och analysera omvärlden. Misstro mot den fria pressen och mot journalistiken kommer ses som misstro och hot mot Omvärldsbevakarens verksamhet.”

Omvärldsbevakaren anser att våra samhällsinstitutioner har klarat av den här situationen. Ja det har skett en del övertramp både i massmedia och i social media. Med bilder som aldrig borde publicerats och med felaktiga uppgifter om vad som hänt. Men det borde inte föranleda en såhär polariserad debatt där traditionell media finns i den ena ringhörnan och sociala medier i den andra ringhörnan. Låt oss arbeta på hur vi alla kan bli bättre inför framtiden istället och se det medieekologiska systemet i sin helhet.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.