Fredrik

Digitala virtuella byar

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Jag har funderat mycket kring vilken information som vi får till oss egentligen och med det också vad det är vi ser framför oss kring det som i debatten brukar beskrivas som filter bubblor. Vi flyttar från städerna till Cyberspace idag och det som har hänt med Internet är att det byggts upp tusentals små virtuella byar som oftast är fristående från varandra. De gamla stammarna är egentligen en bra metafor för att beskriva vad som har hänt när Internet kommit in i bilden. Det är det här man utifrån ser som filter bubblor. Ibland kommer dessa virtuella byar tillsammans och levererar global prestanda när det behövs i ett nätverk för att sedan lösas upp och så har vi tillbaka de ursprungliga eller nya virtuella byar. Det tydligaste exemplet på detta är kanske hackernätverket Anonymous idag. I dessa virtuella byar så byggs det i sin tur upp olika former av subkulturer. Dessa subkulturer kan i högsta grad ha både goda och onda avsikter, men de kommer på gott och ont att få en allt starkare roll i samhället är min uppfattning.
Men teorin om filter bubblor är korrekt så tillvida att det är svårt att nå ut till och framförallt nå in i dessa virtuella byar med information och kunskap som motsäger det som är de rådande normerna och värderingarna i dessa digitala virtuella byar. Det är i spänningar mellan dessa digitala virtuella byar och inom dessa digitala virtuella byar eller filter bubblor som de kallas i debatten om Internet som jag bedömer att man ska söka orsakerna bakom dagens tonläge på nätet, sociala medier och näthatet. För mig vore den viktigaste åtgärden man kan ta till idag mot näthat och det hårda tonläget att försöka få till någon form av samhällsfunktion som kan hålla ihop det här medielandskapet med tusentals olika virtuella byar med olika riktningar och agendor och som strävar efter någon form av global minsta gemensamma nämnare som är tillräckligt stark för att kunna skapa samarbete mellan olika aktörer i det virtuella landskapet snarare än som nu när de hamnar allt längre ifrån varandra.
No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.