Fredrik

IT-strategin för skolan

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I grund och botten är jag positiv till att det nu kommer in en ökad grad av digitalisering i den svenska skolan. Det handlar bland annat om att det kommer in programmering. Här kommer Matematik ämnet att få ett tungt ansvar i de nya kursplaner som nu ska börja gälla. Samtidigt finns det en del orosmoln som man behöver fundera över. Det är ont om folk som kan programmering samtidigt som vi har ont om lärare överlag som en följd av lärarbristen.

Den lärarbrist som finns i Sverige är problematisk och frågan är om man skulle kunna använda digitaliseringen här för att hantera problemet, till exempel med fjärr- och distansundervisning. Jag vet att det pågår en del utredningar, men fjärr- och distansundervisning borde varit en del av IT-strategin som en del i att lösa lärarbristen. Utifrån de erfarenheter som finns inom musikindustrin och filmindustrin skulle man också kunna tänka sig att “Easy access to content” skulle kunnat få en betydligt större vikt i IT-strategin. Man kan jämföra med att skivindustrin gick från CD-skivor till Spotify. Jag tror vi skulle behöva ett fritt Spotify för utbildningsmaterial.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.