Home»Digitalisering»Digital politik: Medborgarlön som följd av IT?

Stiftelsen för strategisk forskning pekar på att 2.5 miljoner jobb kommer försvinna de kommande 15 åren. Det är ett skäl som pekar mot medborgarlön. Samtidigt så flyttar vi från staden till Internet och frågan är om inte det är så att det innebär att arbetsmarknaden kommer flytta med över i Cyberspace.

Med det sagt så tror jag kanske inte det kommer skapas lika många jobb som tidigare, men det känns mer relevant med någon form av omställningsstöd för det här än medborgarlön. Det kommer behövas under den perioden som detta skifte sker. Ett skifte som sannolikt lär bli ganska turbulent trots allt. Så är det vid såhär stora förändringar i samhället. Politiken bör kanske utreda detta i samband med en större utredning om digital politik?

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments