Home»Digitalisering»Roboten I-Que – varför plockar jag upp denna?

Jag är utbildad inom barn och ungas förändrade medievanor (90 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är en uppsats inom området IT och lärande på avancerad nivå). Mitt främsta råd baserad på den kunskap jag förvärvat genom utbildning och att ha engagerat mig i omvärldsbevakning av barn och ungas förändrade vanor i medielandskapet under fem till tio år är att våga lita på barn och ungas förmåga att hantera den här förändringen (dess möjligheter, risker och utmaningar).

Just nu har vi en situation där barn och ungas röster i diskussionen om digitalisering knappt hörs och jag vet att det sitter väldigt många barn och unga därute som är frustrerade över en vuxenvärld som de upplever inte lever i samma värld som dem gör. Enligt forskning så finns det en stor risk med den typen av förbud eller de olika begränsningar av barn och ungas användning av Internet och uppkopplade saker som förekommit i den svenska debatten har lett till och kommer leda till att unga inte kommer till vuxna och pratar med dem om något skulle hända eller bli fel i rädsla för att vuxna ska begränsa och förbjuda. Det är en farlig utveckling när vi är på väg i en riktning där vuxna tappar barn och ungas förtroende och tillit.

Den statliga medieutredningen har tagit fram fyra scenarier för framtidens landskap inom media de kommande 10 åren. I ett av dem står det på sidan 333 (SOU 2015:94): ”Den skyddande statsmakten har så gott som försvunnit efter att, i medborgarnas ögon, inte hängt med sin tid.”. Jag tror tyvärr att detta är ett fullt realistiskt scenario som det ser ut nu om det inte händer något radikalt och vi som har arbetat med de här frågorna länge har under lång tid varnat för de svåra effekter som det skulle få att inte ta den digitala revolutionen på tillräckligt stort allvar. Jag har idag valt att plocka upp den här roboten I-Que för att visa mitt stöd till alla barn och unga därute som sliter varje dag för att få sina röster hörda om digitaliseringen och det stora värde den har för dem och jag har full förståelse för att många barn och unga är besvikna på oss vuxna och på våra myndigheter och våra institutioner. Det har dem all rätt att vara. Jag får kalla mig för en ung vuxen och stödjer till fullo barn och ungas rätt till den digitala världen och att deras röster nu ska få komma fram och tas på allvar.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments