EU-domstolen fäller datalagringen

EU-domstolen fäller datalagringen

EU-domstolen fäller alltså den svenska implementeringen av EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Direktivet som sådant hade redan fallit i EU-domstolen sedan tidigare, men PTS hade försökt driva igenom att den svenska implementeringen skulle gälla i alla fall.

Detta har nu fallit och den snabbutredning som regeringen gjorde när direktivet föll bör nu hamna i papperskorgen. En uppenbart politiskt beställd utredning som,påstod att den svenska implementeringen var förenlig med EU-lagarna, vilket nu har visat sig inte stämma. Bahnhof har redan meddelat att man kommer sluta lämna ut uppgifter till polisen om det inte rör grov brottslighet. Deras rikskända blankett är nu tillbaka.

Med det kommer lagen att behöva ändras snarast. För den stämmer inte med EU-rätten längre nu. Jag kan inte förstå annat än att även EU:s registrering av flygpassagerares data nu är olaglig i enlighet med den här domen. Det är helt och hållet klart från EU-domstolen att man inte får införa den här typen av tvångsregistreringar i stor skala av människors privatliv.

Nu ska frågan tillbaka till Kammarrätten. Men det kan inte bli annat än att Kammarrätten upphäver alla föreliggande mot operatörerna och förklarar att staten har förlorat målet.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments