Fredrik

Koncentration och utbildning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Inom utbildningsväsendet skulle nog de flesta komma fram till att förmågan att kunna koncentrera sig på en sak utan att bli distraherad är viktig för att få resultat. Men tiden som vi kan koncentrera oss på en sak utan att bli distraherade av något är nere på mellan sju till åtta sekunder. Detta innebär att förmågan att koncentrera sig på en och samma sak utan att bli distraherad under längre period nu är borta. 7 sekunder är väldigt, väldigt kort tid i de här sammanhangen.

Vi kan inte längre utgå från att denna förmåga till koncentration på en sak i sänder finns. Detta borde få effekt på hur vi arbetar inom skolan. 45 min pass eller 60 min pass är inte en bra lösning här. Särskilt inte om hela tiden används för att gå igenom något, även om jag vet att många känner sig tvingade till sådana lösningar för att få struktur. Men det finns alternativ. Själv håller jag på och funderar kring ett koncept där man spelar in 30 sek – 2 min MP3-filer där man går igenom något. Detta ställer dock stora krav är min tanke på läraren för att få med essensen i innehållet.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.