Fredrik

The former audience

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Dan Gillmor har lanserat en teori om the former audience. The former audience teorin handlar om att de som tidigare var publik nu har blivit en forna publik som dels kan producera innehåll och dels kan kommunicera direkt med varandra utan att till exempel inkludera en institution. Detta kommer ställa helt andra krav på våra institutioner än vad som var fallet innan Internet. HSBC fallet är ett bra exempel. Banken HSBC erbjöd studenter “Penalty free checking”, alltså att de inte skulle behöva betala extraavgift om de övertraserade sina konton. Under sommaren ändrade HSBC sin policy och studenterna skulle då bli skyldiga en relativt betydande summa om de övertrasserade sina konton. I detta fallet visste HSBC att de hade två stora övertag. Det ena var ett informationsövertag. Det är svårt att få reda på hur man byter bank. Det andra är vad vi kan kalla för ett koordinationsövertag, de kunde agera koordinerat till skillnad från studenterna som var utspridda.

Vad HSBC inte hade räknat med var Facebook. Någon satte upp en Facebook sida. Tusentals av studenterna som hade gått över till HSBC gick in och deltog på Facebook sidan för att protestera mot HSBC. Där försvann koordinationsövertaget för banken. Studenterna kunde nu agera i grupp tillsammans koordinerat via Facebook. Någon postade detaljerad information på sidan om hur man gick över till andra banker. Där försvann informationsövertaget. Studenterna kom efter en tid fram till att vi är så koordinerade nu att vi kan gå ner och hålla en demonstration utanför HSBC:s huvudkontor i London i samband med att skolan började igen. Innan den hölls backade banken. Banken backade inte för att studenterna var arga utanför att studenterna var arga och koordinerade. Vad kan vi då lära inom utbildningssystemet av det här? Jag tror den viktigaste lärdomen här att ta med sig att elever och föräldrar kan och kommer agera koordinerat som grupp eller grupper via sociala medier och att både elever och föräldrar nu kan kommunicera med varandra och med allmänheten oberoende av tid och rum.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.