Fredrik

Nationell värdegrunds- och hälsokris

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
2007 började jag arbeta med de här frågorna om värdegrunden. Anledningen var en artikel i DN där man visade att var tredje fall av mobbning utförs av lärare mot elever. Och då ska vi komma ihåg, som påtalas i artikeln att endast 30 procent av de som blir mobbade någonsin berättar det för någon annan. Jag trodde inte att detta pågick i Sverige under 2000-talet och levde i förnekelse under flera år. När det sedan 2009 kom ännu en larmrapport om att 40 procent av alla anmälningar till BEO berörde vuxna som kränker elever gick det inte att förneka problemet längre, även om det var en kalldusch att behöva ta in ett sådant besked. Detta har senare bekräftats av skolinspektionen. 2011 kom Rädda barnen med en undersökning (Ung Röst) som visade att 6 av 10 kände stress över skolarbetet. I BRIS 2012 kom nästa larmrapport. Skolan hade då seglat upp som den näst vanligaste orsaken till att unga kontaktade dem. När Skolinspektionen granskade skolornas arbete året 2012 med den demokratiska värdegrund som ska genomsyra skolans verksamhet i fokus fann man att 13 av 17 granskade skolor saknar ett gemensamt förhållningssätt kring demokrati- och värdegrunds uppdraget. 2014 kom Rädda barnen med en Ung Röst undersökning där 9 av 10 unga känner stress över skolarbetet. Andelen som känner stress har alltså ökat från 6 av 10 till 9 av 10 över skolarbetet bara under perioden 2011-2014. Med tanke på symptomen på stress som trötthet på morgonen trots att man sovit ostört flera nätter i rad, svårt att koppla av, svårigheter med koncentrationen, dåligt minne, ångest, lätthet att fastna i negativa tankar, uppgivenhet och så vidare som man listar på Vårdguiden är det inte svårt att räkna ut implikationerna av Rädda Barnens siffror för den svenska skolan, elevernas lärande och välmående samt för resultaten inom densamma. Mitt förslag här är att det tillsätts en nationell kriskommission inom det här området som har befogenheter nog att både utkräva ansvar och att komma med konkreta förslag för hur det här ska hanteras. Vi har som siffrorna visar ovan en nationell värdegrunds- och hälsokris inom svensk skola. Den måste hanteras innan det här eskalerar ännu längre.
No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.