Katederundervisning fungerar inte i nätverkssamhället

Katederundervisning fungerar inte i nätverkssamhället

På SVT Opinion finns en film från en lärarstudent som förespråkar katederundervisning. Katederundervisning fungerar inte i ett nätverkssamhälle är min tes. Och anledningen till detta kommer jag förklara i denna replik till inlägget på SVT Opinion. Kommunikationsmodellen för katederundervisning är den som finns i den vänstra bilden överst i figuren ovan. Det är en modell […]

Nätverksbaserat lärande

Nätverksbaserat lärande

Problematiken som finns i våra skolor tror jag bottnar i att vi inte har en kommunikationsmodell som är väl fungerande i förhållande till det nätverkssamhälle vi nu ser växa fram. Sätt in skolan/läraren i den stora cirkeln och eleverna/föräldrarna/allmänheten i de små cirklarna. I den första bilden (överst till vänster) ser vi en mer enkelriktad […]

Gör sommarlovet längre!

Gör sommarlovet längre!

Jag håller inte med de som menar att sommarlovet bör bli kortare. Snarare tvärtom. Jag menar att det behöver bli längre. Från juni till 1 september är mitt förslag i dagsläget. Anledningen är de resultat vi till exempel har från Google:s 20 procent program där man får göra vad man vill 20 procent av tiden. Det […]

3D-printern har anlänt

3D-printern har anlänt

Jag har köpt en 3D-printer. En XYZ Da Vinci JR. Skrivaren skriver som bilden visar ut bra föremål av god kvalitet. I detta fallet är det ett smycke i plast. Det är verkligen häftigt, när man väl kommer igång och fått alla inställningar på plats att kunna skriva ut fysiska föremål. Jag tänkte ha en […]

Replik till lärare på Aftonbladet debatt

Replik till lärare på Aftonbladet debatt

På Aftonbladet Debatt har en lärare kommit ut med en debattartikel. Artikeln innehåller flera felaktigheter. För det första har inte skolan något mandat alls att lägga sig i vad barnen gör på sin fritid. För det andra är det fel att läxor är obligatoriska. Läxor är något skolan har uppfunnit. Inte något som finns reglerat […]

Samarbetsinriktad absolut – men elevfokus saknas

Samarbetsinriktad absolut – men elevfokus saknas

Jag köper att vi behöver en skola som är inriktad på samarbete mellan lärare. Men är oroad över det ensidiga fokus som finns på lärares villkor för lärande och i övrigt för den delen också. Under tiden som vi diskuterar hur lärares villkor ska bli bättre upplever 90 procent av eleverna sig stressade över skolarbetet […]

Höstlovet som blev läslovet

Höstlovet som blev läslovet

Regeringen har meddelat att höstlovet nu ska byta namn till läslovet. Kan hålla med så tillvida att det är viktigt att främja läsning, men det här namnbytet känns mer som ett sätt att dra bort uppmärksamheten från de problem och utmaningar som vi står inför idag. De som redan läser kommer läsa mer, medan de […]

Bristande vision är den springande punkten för skolan

Bristande vision är den springande punkten för skolan

Inom skolan saknas en vision om vart vi ska de kommande åren. Och då talar vi inte om enskilda skolor. För det finns enskilda skolor som har en sådan vision och som redan arbetar framgångsrikt efter densamma. Men det är alltför många som inte gör det. Som inte har en vision om var skolan ska […]

Plockade upp flera spel

Plockade upp flera spel

Jag plockade upp flera spel idag här i Helsingborg på Röda korset Kupan. Innehållet var framförallt PC-spel, men även en gammal sådan här handhållen konsol innehållande ett specifikt spel. Rätt nöjd med att ha hittat detta och kunnat komplettera min spelsamling med ytterligare 7 spel.

Mittmedia i kris

Mittmedia i kris

Först var det Stampen som hamnade under rekonstruktion. Nu är det Mittmedia som har fått problem. Mittmedia har som ett scenario att spara in 75 procent av alla journalist tjänster och övergå till att bli gratis tidningar. Att det skulle hända saker och ting inom journalistiken var vi som sysslat med digitala frågor helt övertygade […]

1 2 3